Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.


Frequently asked questions
Spørgsmål:
Hvorfor har jeg ikke fået svar på min ansøgning?
Svar:

Vi har en sagsbehandlingstid på op til 5 måneder. Hvis der går længere tid end dette, bør man - udover at tjekke sit "spam-filter" - rette henvendelse til fonden.
 
Spørgsmål:
Hvem kan ansøge?
Svar:

Enhver person, persongruppe, institution, organisation m.fl. kan ansøge om økonomisk støtte til aktiviteter, der er omfattet af fundatsens formål.

Spørgsmål:

Er der en øvre/nedre grænse for, hvor meget der kan søges om?
Svar:

Nej.

Spørgsmål:

Skal man ansøge om et bestemt beløb?
Svar:

Det kan man gøre, men ofte er det tilstrækkeligt at ansøge om ”størst mulig” støtte med henvisning til det medsendte budget.

Spørgsmål:

Kan man ansøge om støtte til flere projekter på samme tid?
Svar:

Ja, men hvert projekt skal oprettes som særskilt ansøgning via hjemmesiden.

Spørgsmål:

Kan ansøgning oprettes/indsendes hele året?
Svar:

Ja, der gælder ingen ansøgningsfrister.

Spørgsmål:

Kan ansøgningen indsendes pr. post eller e-mail?
Svar:

Nej, man skal bruge det elektroniske ansøgningssystem. Tryk på "Ansøg her".

Spørgsmål:

Jeg fik desværre afslag på min ansøgning. Er det muligt at få en begrundelse for afslaget?
Svar:

Nej. Afslag/bevillinger besluttes af den samlede bestyrelse, hvis drøftelser ikke er offentligt tilgængelige.