Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Beckett-Fonden støtter udstillingen "Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition" i Den Sorte Diamant, København, 23. marts – 3. oktober 2020. Læs mere på www.kb.dk.

Beckett-Fonden støtter Danish Music Awards Jazz 2019. Foto: Kristoffer Juel Poulsen for JazzDanmark.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance - Rejsen til England i 2020. Foto: Per Morten Abrahamsen.


Frequently asked questions
Spørgsmål:
Hvorfor har jeg ikke fået svar på min ansøgning?
Svar:

Vi har en sagsbehandlingstid på op til 5 måneder. Hvis der går længere tid end dette, bør man - udover at tjekke sit "spam-filter" - rette henvendelse til fonden.
 
Spørgsmål:
Hvem kan ansøge?
Svar:

Enhver person, persongruppe, institution, organisation m.fl. kan ansøge om økonomisk støtte til aktiviteter, der er omfattet af fundatsens formål.

Spørgsmål:

Er der en øvre/nedre grænse for, hvor meget der kan søges om?
Svar:

Nej.

Spørgsmål:

Skal man ansøge om et bestemt beløb?
Svar:

Det kan man gøre, men ofte er det tilstrækkeligt at ansøge om ”størst mulig” støtte med henvisning til det medsendte budget.

Spørgsmål:

Kan man ansøge om støtte til flere projekter på samme tid?
Svar:

Ja, men hvert projekt skal oprettes som særskilt ansøgning via hjemmesiden.

Spørgsmål:

Kan ansøgning oprettes/indsendes hele året?
Svar:

Ja, der gælder ingen ansøgningsfrister.

Spørgsmål:

Kan ansøgningen indsendes pr. post eller e-mail?
Svar:

Nej, man skal bruge det elektroniske ansøgningssystem. Tryk på "Ansøg her".

Spørgsmål:

Jeg fik desværre afslag på min ansøgning. Er det muligt at få en begrundelse for afslaget?
Svar:

Nej. Afslag/bevillinger besluttes af den samlede bestyrelse, hvis drøftelser ikke er offentligt tilgængelige.