Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance - Rejsen til England i 2020. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Beckett-Fonden støtter udstillingen "Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition" i Den Sorte Diamant, København, 23. marts – 3. oktober 2020. Læs mere på www.kb.dk.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Beckett-Fonden støtter Danish Music Awards Jazz 2019. Foto: Kristoffer Juel Poulsen for JazzDanmark.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.


I medfør af Persondataforordningen oplyses følgende:
 
Beckett-Fonden indsamler nødvendige - men ikke særligt følsomme - personoplysninger som f.eks. personnummer, navn, adresse, e-mail og bankkontonummer til brug for behandlingen af indkomne ansøgninger.
 
Ved oprettelse af en elektronisk ansøgning gives der samtykke til, at Beckett-Fonden indsamler og benytter disse oplysninger. Samtykket kan trækkes tilbage når som helst ved henvendelse til Fonden.
 
Oplysningerne opbevares elektronisk. Dog kan det forekomme, at ansøgninger skrives ud på papir til brug for bestyrelsens behandling af disse, hvorefter de destrueres.
 
Man kan altid rette henvendelse til Beckett-Fonden for at få rettet, slettet og gøre sig bekendt med egne personoplysninger. Oplysninger slettes maximalt 5 år efter ansøgerens seneste benyttelse.
 
Videregivelse af oplysninger sker kun for at overholde øvrig lovgivning, herunder indberetning til SKAT.
 
Udover ansøgeren selv har fondens IT-ansvarlige, revisor, bank, bestyrelsesmedlemmer og direktør adgang til personoplysningerne, men kun i begrænset omfang.
 
Dataansvarlig er:
 
Beckett-Fonden
Hammerensgade 1, 2. sal
1267 København K
Telefon 33 15 50 00
info@beckett-fonden.dk