Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.


I medfør af Persondataforordningen oplyses følgende:
 
Beckett-Fonden indsamler nødvendige - men ikke særligt følsomme - personoplysninger som f.eks. personnummer, navn, adresse, e-mail og bankkontonummer til brug for behandlingen af indkomne ansøgninger.
 
Ved oprettelse af en elektronisk ansøgning gives der samtykke til, at Beckett-Fonden indsamler og benytter disse oplysninger. Samtykket kan trækkes tilbage når som helst ved henvendelse til Fonden.
 
Oplysningerne opbevares elektronisk. Dog kan det forekomme, at ansøgninger skrives ud på papir til brug for bestyrelsens behandling af disse, hvorefter de destrueres.
 
Man kan altid rette henvendelse til Beckett-Fonden for at få rettet, slettet og gøre sig bekendt med egne personoplysninger. Oplysninger slettes maximalt 5 år efter ansøgerens seneste benyttelse.
 
Videregivelse af oplysninger sker kun for at overholde øvrig lovgivning, herunder indberetning til SKAT.
 
Udover ansøgeren selv har fondens IT-ansvarlige, revisor, bank, bestyrelsesmedlemmer og direktør adgang til personoplysningerne, men kun i begrænset omfang.
 
Dataansvarlig er:
 
Beckett-Fonden
Hammerensgade 1, 2. sal
1267 København K
Telefon 33 15 50 00
info@beckett-fonden.dk