Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.


Kunst og kultur


Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og lign.
Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder, som eksempelvis:

 • Teaterforestillinger
 • Skuespil
 • Opera
 • Ballet
 • Koncertopførelser
 • Lyd- og filmoptagelser
 • Udstillinger
 • Kunstindkøb

Og støtten kan være af mere generel karakter, som eksempelvis:

 • Museer
 • Teatre
 • Studierejser (KUN kunst og kultur, ikke økonomi, teknik osv.)
 • Undervisning og forskning
 • Bogudgivelser
 • Arkæologisk forskning og udgravninger
 • Genopbygnings- og bevaringsprojekter
 • Udstillinger

Vi støtter ikke: 

 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Social støtte til enkeltpersoner
 • Projekter, arrangementer, studierejser og lign. der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
 • Andre fonde
 • Administrationsudgifter, overhead og lignende

 

Lægevidenskab


Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelig forskning beløber sig sædvanligvis til 25-100.000 kr.
 
Bemærk:  I 2019 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskningsprojekter med fokus på sygdomme hos ældre mennesker over 65 år. 
 
I 2020 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskningsprojekter med fokus på inflammationssygdomme.
 
Disse emnebegrænsninger gælder kun ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige formål.
 
Se i øvrigt særligt om ansøgninger til lægevidenskabelige formål afsnittet "Sådan søger du".
 
Vi støtter ikke (og dette gælder kun lægevidenskabelige ansøgninger): 

 • Kongresdeltagelse
 • Rejse- og etableringsudgifter ved studieophold i udlandet
 • Ph.d.- og postdoc-studerendes egen løn
 • Scholarstipendier og forskningsårsstuderende
 • Medicinstuderendes studie- og praktikophold i udlandet
 • Projekter, arrangementer, studierejser og lign. der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
 • Andre fonde
 • Administrationsudgifter, overhead og lignende

 

Naturbeskyttelse og lign.


Beckett-Fonden støtter forskning i naturbeskyttelse, og vi støtter også mere konkrete aktiviteter til fremme af naturbeskyttelse i Danmark og i udlandet.