Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.


Peter Varming var fra Beckett-Fondens stiftelse i 1989 og frem til sin død i 2015 fondens direktør. Han var en stor musikelsker og var i særligt grad knyttet til DR SymfoniOrkestret, som han ofte fulgtes med, når orkestret var på turné rundt om i verden. Han var den første formand for det, der i dag hedder Venneforeningen for DR's Kor og Orkestre.
 
Peter Varmings Mindepris doneres af Beckett-Fonden og uddeles hvert år ved en koncert med DRSO så tæt som muligt på Peter Varmings fødselsdag den 7. januar.
 
Prismodtageren er en musiker fra DRSO, som i særlig grad har været med til kunstnerisk at promovere orkestret. Legatkomiteen beslutter, hvem årets prismodtager skal være. Legatkomiteen består af: 1) Peter Varmings enke, Anette Faaborg (på vegne af Beckett-Fonden), den til enhver tid værende: 2) formand for Venneforeningens bestyrelse, 3) formand for DRSO samt 4) orkesterchef for DRSO.
 
Legatmodtagere:
 
2015, Ulla Miilmann, fløjte
 
2016, Claus Myrup, bratsch
 
2017, Gert Sørensen, slagtøj
 
2018, Christina Åstrand, violin, og Johannes Søe Hansen, violin