Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.


Peter Varming var fra Beckett-Fondens stiftelse i 1989 og frem til sin død i 2015 fondens direktør. Han var en stor musikelsker og var i særligt grad knyttet til DR SymfoniOrkestret, som han ofte fulgtes med, når orkestret var på turné rundt om i verden. Han var den første formand for det, der i dag hedder Venneforeningen for DR's Kor og Orkestre.
 
Peter Varmings Mindepris doneres af Beckett-Fonden og uddeles hvert år ved en koncert med DRSO så tæt som muligt på Peter Varmings fødselsdag den 7. januar.
 
Prismodtageren er en musiker fra DRSO, som i særlig grad har været med til kunstnerisk at promovere orkestret. Legatkomiteen beslutter, hvem årets prismodtager skal være. Legatkomiteen består af: 1) Peter Varmings enke, Anette Faaborg (på vegne af Beckett-Fonden), den til enhver tid værende: 2) formand for Venneforeningens bestyrelse, 3) formand for DRSO samt 4) orkesterchef for DRSO.
 
Legatmodtagere:
 
2015, Ulla Miilmann, fløjte
 
2016, Claus Myrup, bratsch
 
2017, Gert Sørensen, slagtøj
 
2018, Christina Åstrand, violin, og Johannes Søe Hansen, violin