Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.


Paul Beckett (1922-1994) var søn af en forretningsmand, men havde ikke selv nogen lyst til at gå i et sådant fodspor. Han fik sin uddannelse som kunstner på Bizzie Høyers tegneskole og på Kunstakademiets malerskole under professorerne Aksel Jørgensen og Kræsten Iversen og dernæst under Elof Riisebye på Fresko-skolen som den sidste elev på denne skole. I 1950erne havde han sit atelier på Frederiksberg, hvor tidens kunstnere kom på besøg, og hvor der blev festet i tide og utide. 
 
Paul Beckett udstillede nødigt, mens han levede, men han har efterladt sig en stor produktion af især tegninger og akvareller. Værkerne på papir var praktiske på de mange rejser, på cafe, i bussen og hvor som helst, han kom.
 
Paul Beckett var en dygtig portrætmaler og landskabsmaler og solgte mange akvareller rundt omkring i verden. Hertil kommer talrige dyrestudier. Værkerne viser os en talentfuld kunstner med humor, menneskekundskab, et åbent, nysgerrigt blik og en kærlighed til livet – ikke mindst til hustruen Birte Beckett, som han skildrede igen og igen foruden sine mange selvportrætter.
                                                                                         
Birte og Paul Beckett flyttede til Sydspanien i 1962, hvor Paul boede til sin død. Han er begravet på Fundacion Valparaiso (www.fundacionvalparaiso.com/en), det smukke kunstnerrefugium, som parret indrettede et godt stenkast fra deres hjem i Mojacar. Allerede i 1951-52 var Paul Beckett på rundrejse i Spanien med Akademiet (hvorfra han gik hjem til fods med kunstnervennen Jørn Larsen), og en stor del af hans produktion består af spanske motiver som eksempelvis hans tyrefægtningsbilleder.
 
Birte og Paul Beckett rejste utroligt meget, hele Middelhavet rundt foruden Grønland, Island, Skotland, Indien, Bali, Kenya, Madagascar, Mexico, Chile, Peru og meget mere. For Pauls vedkommende altid bevæbnet med papir og tegneredskaber. Mange af rejsemålene hang sammen med parrets store interesse for arkæologi, som de blandt andet udøvede, da de i 15 år arbejdede på udgravninger tæt på Granada i Spanien.
 
Efter Paul Becketts død har Birte Beckett udgivet flere bøger med Pauls tegninger, og der har været udstillinger om Paul Beckett på bl.a. Kirsten Kleins Museum og KunstCentret Silkeborg Bad.
 
P.t. er Paul Beckett aktuel med en udstilling i Borup Kulturhus (Skovbo Kunstforening) frem til 10. februar 2019 www.skovbokunst.dk
 
Bøgerne kan købes ved henvendelse til Beckett-Fonden:
 
Tyrefægtning
Dyreskitser
Portrætter
Rejserne
Musik i streg
Selv i Paradis er der en duft af mandeltræernes blomster
Fordybelse er solskinsdage