Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

ARoS Aarhus Kunstmuseum. P.S. Krøyer: ”Fiskekutterne skal lette. Efter solnedgang”. Skagen 1894. Gave fra Beckett-Fonden 1991.

Statens Museum for Kunst. Kristian Zahrtmann: ”Dronning Christina i Palazzo Corsini”. Olie på lærred 1908. Gave fra Beckett-Fonden 1996.

Diamantensemblet i Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek. Støttet økonomisk af bl.a. Beckett-Fonden siden ensemblets oprettelse i 2003. Foto: Mike Kollöfel, Det Kgl. Bibliotek.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Radiosymfoniorkestret (nu DR SymfoniOrkestret) var i 2005 på turne til Kina og Sydkorea med finansiel støtte fra Beckett-Fonden. Her er orkestret fotograferet i Folkets Store Hal i Beijing (10.000 tilhørerpladser, men der var ikke helt udsolgt!).


Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 ved privat donation fra ægteparret Birte og nu afdøde kunstmaler Paul Beckett. Fonden er en almenvelgørende, ikke- erhvervsdrivende fond, og vi yder økonomisk støtte til kunst og kultur, til lægevidenskab og til naturbeskyttelse og lign.
 
Beckett-Fondens bestyrelse udgøres af:

  • Fru Birte Beckett
  • Museumsinspektør, mag. art. Andrea Rygg Karberg
  • Dr. med. Julia Sidenius Johansen
  • Arkitekt MAA Martin R. Frederiksen
  • Brodeuse, BA hist./materiel kultur Berthe Bramsen

Fondens direktør: Advokat Michael Varming
Fondens revisor: Statsaut. revisor Niels J. Andkær
 
Fondens uddelinger for de sidste 5 år andrager:
2012:    7.097.000 kr.
2013:    9.688.000 kr.
2014: 10.094.532 kr.
2015: 12.668.700 kr.
2016: 13.849.287 kr.
 
Beckett-Fondens logo kan hentes her:
   Sort .jpg format (220 * 110 px)
 
   Sort .jpg format (554 * 276 px)
 
   Sort .eps format
 
   Blå .eps format