Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Beckett-Fonden støtter udstillingen "Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition" i Den Sorte Diamant, København, 23. marts – 3. oktober 2020. Læs mere på www.kb.dk.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance - Rejsen til England i 2020. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Beckett-Fonden støtter Danish Music Awards Jazz 2019. Foto: Kristoffer Juel Poulsen for JazzDanmark.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.


Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 ved en donation fra kunstmaler Paul Beckett og hans ægtefælle Birte Beckett. Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond og yder økonomisk støtte til kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse.
 
Beckett-Fondens bestyrelse udgøres af:

  • Fru Birte Beckett
  • Museumsinspektør Marie Laurberg
  • Dr. med. Julia Sidenius Johansen
  • Arkitekt MAA Martin R. Frederiksen
  • Brodeuse, BA hist./materiel kultur Berthe Bramsen

Fondens direktør: Advokat Michael Varming
Fondens revisor: Statsaut. revisor Niels J. Andkær
 
Fondens uddelinger for de sidste 5 år andrager:
2015: 12.668.700 kr.
2016: 13.849.287 kr.
2017: 21.298.498 kr.
2018: 22.871.810 kr.
2019: 28.196.000 kr.
 
Beckett-Fondens logo kan hentes her:
   Sort .jpg format (220 * 110 px)
 
   Sort .jpg format (554 * 276 px)
 
   Sort .eps format
 
   Blå .eps format