Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.


Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 ved en donation fra kunstmaler Paul Beckett og hans ægtefælle Birte Beckett. Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond og yder økonomisk støtte til kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse.
 
Beckett-Fondens bestyrelse udgøres af:

  • Fru Birte Beckett
  • Museumsinspektør Marie Laurberg
  • Dr. med. Julia Sidenius Johansen
  • Arkitekt MAA Martin R. Frederiksen
  • Brodeuse, BA hist./materiel kultur Berthe Bramsen

Fondens direktør: Advokat Michael Varming
Fondens revisor: Statsaut. revisor Niels J. Andkær
 
Fondens uddelinger for de sidste 5 år andrager:
2012:    7.097.000 kr.
2013:    9.688.000 kr.
2014: 10.094.532 kr.
2015: 12.668.700 kr.
2016: 13.849.287 kr.
2017: 21.298.498 kr.
2018: 22.871.810 kr.
 
Beckett-Fondens logo kan hentes her:
   Sort .jpg format (220 * 110 px)
 
   Sort .jpg format (554 * 276 px)
 
   Sort .eps format
 
   Blå .eps format