Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.


 
Vejledning:

 • Tryk på "Ansøg her", hvorefter du bliver sendt videre til Beckett-Fondens ansøgningssystem.
 • Der kan ikke ansøges pr. e-mail eller almindelig post.
 • Eventuelt supplerende materiale kan dog indsendes med almindelig post i 6 eksemplarer til Beckett-Fondens sekretariat:

                                            Beckett-Fonden
                                            Hammerensgade 1, 2.sal
                                            1267 København K 

 • Ansøgningerne kan indsendes løbende, idet Beckett-Fonden ikke benytter ansøgningsfrister.
 • Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger indenfor 5 måneder.
 • Beckett-Fonden kan desværre ikke besvare telefoniske forespørgsler om, hvorvidt en ansøgning har opnået støtte eller ej.
 • Ønsker du bilag returneret, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette samt vedlægge en frankeret svarkuvert.

 
Retningslinjer for ansøgning:

 • Ansøgningen bør skrives på dansk
 • Ansøgningen bør være kortfattet – sørg for, at den indeholder netop de oplysninger, der er nødvendige for at belyse det formål, du søger støtte til
 • Ansøgningen skal indeholde et budget, som angiver alle forventede eller allerede kendte udgifter og indtægter, herunder anden fondsstøtte
 • Angiv tidspunkt for arrangement, rejse, udgivelse etc. – Beckett-Fonden støtter ikke projekter, som er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen vurderes af bestyrelsen
 • Angiv, om du tidligere har søgt støtte hos Beckett-Fonden til dette eller andre projekter
 • Angiv, om du søger støtte til samme projekt hos andre fonde – og om du har modtaget svar fra disse.