Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.


 
Vejledning:

 • Tryk på "Ansøg her", hvorefter du bliver sendt videre til Beckett-Fondens ansøgningssystem.
 • Der kan ikke ansøges pr. e-mail eller almindelig post.
 • Eventuelt supplerende materiale kan dog indsendes med almindelig post i 6 eksemplarer til Beckett-Fondens sekretariat:

                                            Beckett-Fonden
                                            Hammerensgade 1, 2.sal
                                            1267 København K 

 • Ansøgningerne kan indsendes løbende, idet Beckett-Fonden ikke benytter ansøgningsfrister.
 • Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger indenfor 5 måneder.
 • Beckett-Fonden kan desværre ikke besvare telefoniske forespørgsler om, hvorvidt en ansøgning har opnået støtte eller ej.
 • Ønsker du bilag returneret, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette samt vedlægge en frankeret svarkuvert.

 
Retningslinjer for ansøgning:

 • Ansøgningen bør skrives på dansk
 • Ansøgningen bør være kortfattet – sørg for, at den indeholder netop de oplysninger, der er nødvendige for at belyse det formål, du søger støtte til
 • Ansøgningen skal indeholde et budget, som angiver alle forventede eller allerede kendte udgifter og indtægter, herunder anden fondsstøtte
 • Angiv tidspunkt for arrangement, rejse, udgivelse etc. – Beckett-Fonden støtter ikke projekter, som er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen vurderes af bestyrelsen
 • Angiv, om du tidligere har søgt støtte hos Beckett-Fonden til dette eller andre projekter
 • Angiv, om du søger støtte til samme projekt hos andre fonde – og om du har modtaget svar fra disse.