Paul Beckett, Wien

Fondens uddelinger for de sidste 8 år andrager

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

7.097.000

9.688.000

10.094.532

12.668.700

13.849.287

21.298.498

22.871.810

28.196.000

FAQ

Frequently asked questions:

Spørgsmål:
Hvorfor har jeg ikke fået svar på min ansøgning?

Svar:
Vi har en sagsbehandlingstid på op til 5 måneder. Hvis der går længere tid end dette, bør man – udover at tjekke sit “spam-filter” – rette henvendelse til fonden.


Spørgsmål:
Hvem kan ansøge?

Svar:
Enhver person, persongruppe, institution, organisation m.fl. kan ansøge om økonomisk støtte til aktiviteter, der er omfattet af fundatsens formål.


Spørgsmål:
Er der en øvre/nedre grænse for, hvor meget der kan søges om?

Svar:
Nej.


Spørgsmål:
Skal man ansøge om et bestemt beløb?

Svar:
Det kan man gøre, men ofte er det tilstrækkeligt at ansøge om ”størst mulig” støtte med henvisning til det medsendte budget.


Spørgsmål:
Hvad betyder det, at projekter, arrangementer, studierejser og lign. ikke må være påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen?

Svar:
Udgangspunktet er, at Beckett-Fonden ikke støtter projekter med tilbagevirkende kraft. Men det betyder ikke, at man ikke må have indledt og forberedt projektet. Afgørende er eksempelvis datoen for en fernisering, bogudgivelse eller premiere. For de kortere studierejser er det rejsens påbegyndelse, mens vi er lidt mere large med de længerevarende studieophold. Man kan f.eks. også søge støtte til et senere semester eller studieår på en længerevarende uddannelse.


Spørgsmål:

Kan man ansøge om støtte til flere projekter på samme tid?

Svar:
Ja, men hvert projekt skal oprettes som en særskilt ansøgning via ansøgningssystemet.


Spørgsmål:
Kan man få støtte til projekter i udlandet?

Svar:
Ja, og vi støtter også udenlandske projekter i Danmark.


Spørgsmål:

Kan ansøgning oprettes eller indsendes hele året?

Svar:
Ja, og der gælder ingen ansøgningsfrister.


Spørgsmål:
Kan ansøgningen indsendes pr. post eller e-mail?

Svar:
Nej, man skal bruge det elektroniske ansøgningssystem. Tryk på “Ansøg her”.


Spørgsmål:

Jeg fik desværre afslag på min ansøgning. Er det muligt at få en begrundelse for afslaget? 

Svar:
Nej. Afslag/bevillinger besluttes af den samlede bestyrelse, hvis drøftelser ikke er offentligt tilgængelige.