Billede v/Søren Egstrand
Billede v/Søren Egstrand

Blodprøve-baseret risikovurdering for lungekræft til patienter med lungenoduli.

Beckett-Fonden har i 2023 haft fokus på projekter inden for hjerte- og lungesygdomme, herunder læge, PhD, Søren Egstrands projekt “Blodprøve-baseret risikovurdering for lungekræft til patienter med lungenoduli”. Søren Egstrand er fra Herlev og Gentofte Hospital og modtog en bevilling på kr. 162.000,00.