Birte og Paul Beckett, Spanien, 1966

Fondens uddelinger for de sidste 8 år andrager

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

7.097.000

9.688.000

10.094.532

12.668.700

13.849.287

21.298.498

22.871.810

28.196.000

Fondens tilblivelse

Birte (Beatrice) og Paul Beckett

Birte (Beatrice) Beckett (f. Nielsen) blev født i Valparaiso i Chile i 1929, hvor hendes far Jakob Nielsen var chefingeniør for havnen. Efter en halv snes år besluttede familien at vende til-bage til Danmark på grund af voksende uroligheder i Chile. Efter hjemkomsten, skolegang i dansk skole og uddannelse til ergoterapeut mødte Birte sin kommende mand, Paul Elsass (1922 – 1994), som senere tog navnet Beckett.

Paul Becketts slægt stammer fra Skotland, men hans mor Sara Beckett var født i Danmark og blev uddannet som skuespiller på Det Kongelige Teater. Senere giftede hun sig med den velhavende industrimand Ludvig Elsass (1870 – 1959), der i 60 år var direktør for det store firma Sophus Berendsen.

Birte og Paul Beckett i Spanien

I 1955 besøgte Birte og Paul sammen Spanien på et rejselegat, som billedkunstneren Olaf Rude havde skaffet dem. Målet var at rejse rundt i Spanien og her besøge kirker, museer samt andre kultursteder. De skulle så sende månedlige rapporter fra deres oplevelser hjem til Danmark. Rejsen tog sin start i Barcelona i 1955 med togbillet og 100 pesetas om dagen. I bogen ”Selv i Paradis er der en duft af mandeltræernes blomster” er rejsen beskrevet i nogle af de mange breve, som Paul sendte til Birtes mor Esther Nielsen (f. Varming) ikke kun fra Spaniens-turen, men resten af livet. Brevene er såvel dateret som lokaliseret til bl.a. Madrid, Aguilas, Granada, Malaga, Segovia, Fuengirola, men også fra en afstikker til Afrika. Turen gav mange interessante og folkloristiske oplevelser, og hertil skal føjes mødet med den spanske tyrefægtning, som kom til at betyde meget for dem begge. 

Hjemme i Danmark for en kort bemærkning

Birte blev efter  de mange rejseoplevelser i Spanien leder af  et stort værksted i De Gamles By i København. Paul tjente sine penge ved at undervise i kunstforståelse, og når tiden tillod det, arbejdede han på Fresko-skolen og fik i de kommende år flere udsmykningsopgaver til skoler og andre institutioner. Birte og Paul  blev også  kirkeviet og ændrede her navn fra Elsass til Beckett. Paul Beckett havde et ret anspændt forhold til sin far, som også  prægede deres liv i København. Tidligere havde Paul også givet udtryk for, at han hverken havde lyst til eller interesse for forretningslivet, men derimod for kunsten. Ludvig Elsass døde i 1959.

Spanien 1962

Fra 1962 ændrede livet sig for det unge ægtepar, da de valgte at melde sig ud af folke-registeret, købe en lille bil og tage til Spanien for ever. Efter den første måneds ”køren rundt” indlogerede de sig på Pension Italia i Fuengirola og senere i et fuldt udstyret hus samme sted – Andalusien var for dem Spanien.

Mange tegninger, akvareller og oliebilleder fortæller om skiftende opholdssteder og besøg i omkringliggende byer, Carboneras og Vera, men også om deres arkæologiske arbejde i Huescar, hvor Birte var restaurator, og Paul skulle tegne de finere ting. I 1966 lykkedes det så at finde stedet, hvor de allerhelst ville være – Mojácar. Her købte de La Almazara (oliemølle på arabisk) og jorden omkring. Her voksede masser af appelsin-træer plus en stor dadelpalme lige uden for huset, hvor også jorden op ad ”Gamle Mojácar”–bjerget blev en del af ejendommen. Huset var beboeligt, men Birte og Paul var enige om, at de ville føre huset så meget tilbage til det oprindelige som muligt. De første syv år var der hverken el eller rindende vand. Husets konstruktion i dag er, som det var normalt  i  Andalusien for 3-400 år siden med bueformede tøndehvælvinger som  i et typisk spansk landhus, og så er det et hus med mauriske skatte.

Beckett-Fonden

Ægteskabet mellem Birte og Paul forblev barnløst og med den store interesse for kunst og kultur og de betydelige midler i form af aktier i Sophus Berendsen, som Paul havde arvet efter sine forældre, besluttede de at stifte Beckett-Fonden.

Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 som en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond og yder økonomisk støtte til kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse.