Biblioteket i Valparaiso

Ansøgning om ophold på Fundacion Valparaiso

Personer, der ønsker at ansøge om ophold på Fundacion Valparaiso, skal rette henvendelse direkte dértil. Dette gælder tillige mulig økonomisk støtte til transport m.m. 

Se mere her: fundacionvalparaiso.com

Beckett-Fonden kan ikke søges til ophold, transport m.m. vedrørende Fundacion Valparaiso.

Fundacion Valparaiso

Af Ole Villadsen (uddrag).

I Sydspanien, i Andalusien, i Mojácar-dalen ligger refugiet Fundacion Valparaiso, som i 1992 åbnede dørene for de første kunstnere. I 10 af årets 12 måneder er den nu ombyggede gamle olivenmølle opholdssted for udøvende kunstnere fra hele verden. Her skal de udelukkende koncentrere sig om deres kunstneriske udtryk. Fundacion Valparaiso blev stiftet i 1989 af Birte og Paul Beckett.

 

Drømmen om at fremme kunsten

Nogle få hundrede meter fra Birte og Pauls hjem “La Almazara”  lå den gamle olivenmølle Huerta Seca, som Paul Beckett købte i 1971 ved lidt af en tilfældighed for at hjælpe  en ven, som nok havde forkøbt sig. I 10 år lå bygningen forladt, indtil de besluttede sig for at føre deres drøm ud i livet. Både Birte og Paul Beckett havde, da de var unge, nydt godt af andres hjælp, og derfor havde tanken om at oprette et refugium ligget og ulmet i mange år. Da det så viste sig at være økonomisk muligt – en gammel post aktier var pludselig blevet meget værd – blev beslutningen taget. Ombygning, renovering og tilbygning af ruinen gik i gang,  og det tog så yderligere 10 år før refugiet Fundacion Valparaiso kunne tage imod det første hold kunstnere. Det var en dansk arkitekt, som sammen med Birte og Paul Beckett forestod den nænsomme restaurering af det oprindelige med bevaring  af det ”klassiske” ved den gamle bygning. Ikke kun bygningen blev restaureret, også det store jordtilliggende på 27 hektar blev beplantet med 3000 mandeltræer plus mindre marker med appelsin-, citron- og limetræer. Ved refugiets etablering skænkede Birte og Paul Beckett 6,5 hektar af denne jord til det kommende refugium.

Under restaureringsarbejdet og beplantningen med de mange mandeltræer, viste det sig, at den oprindelige bygning (ruinen) var bygget oven på en neolitisk landsby med mindre huse og værksteder til vævning, pottemageri, flintarbejde og bronzestøbning. Arkæologer fra Almeria og Granada standsede for en tid byggeriet. Dog kunne arbejdet med restaure-ring af  den oprindelige bygning fortsætte og herunder  også  den helt intakte olivenpresse. Efter arkæologernes arbejde med den ”fundne” landsby kunne det projekterede nybyggeri med køkken og spisesal færdiggøres. Den  oprindelige gamle olivenmølle blev møbleret med antikke spanske møbler, mens den fælles nybyggede spisesal blev indrettet med danske designmøbler i de spanske omgivelser. I 1992 kunne  refugiet endelig modtage de første fire  kunstnere. Paul Beckett dedikerede i sin åbningstale den 25. januar bygningen og den omkringliggende jord til fremtiden og til fremme af spansk og international åndelig og kunstnerisk kultur.

Efter Paul Becketts død i 1994 fortsatte Birte Beckett  færdiggørelsen af den sidste halvdel af  det nuværende refugium – fire nye lejligheder omkring en patio samt tre atelierer, som i dag er suppleret med et billedhuggerværksted.

Den 27. september 1996 kunne den endelige udgave af Fundacion Valparaiso med plads til otte kunstnere tages i brug. Birte Beckett sagde bl.a. i forbindelse med indvielsen:

”Grundideen bag Fundacion Valparaiso er, at det er et internationalt refugium, hvor otte kunstnere kan udvikle deres projekter og dele erfaringer, og for at det kan fungere tilfredsstillende, er det nødvendigt med en effektiv direktion og en bestyrelse med en kreativ kapacitet. Jeg er stolt over i dag at kunne sige, at Fundacion Valparaiso har begge dele, og jeg vil gerne takke både direktionen og bestyrelsen for deres fantastiske arbejde. Fundationen ville intet være uden kunstnere, som er fundationens sjæl, og blandt os i dag har vi en række kunstnere, der repræsenterer maleri, musik og lyrik. Drømme udvikler sig hele tiden, og det samme gør vores fremtidsplaner, som vil gå i opfyldelse når som helst, men ikke uden samarbejdet med jer. Tak for jeres hjælp og for jeres opmærksomhed.”

 

Fundacion Valparaiso

Fundacion Valparaiso  bestræber sig på at kunne tilbyde  de bedst betingelser og rammer for  internationale kunstnere, som i en måned får mulighed for at koncentrere og fordybe sig i kunstneriske og kreative projekter i nye omgivelser. I 10 af årets måneder kan otte kunst-nere opholde sig på refugiet.

Opholdet er gratis, mens  rejse, forsikringer og materialer som udgangspunkt betales af  den enkelte kunstner. Morgenmad og frokost kan indtages i lejligheden, atelieret eller i spise-salen, mens middagen om aftenen er fælles og serveres i spisesalen eller i patioen. Refugiet er indrettet med otte  lejligheder hver med separat bad og toilet og med adgang til terrasse eller patio samt en stor fælles spisesal og et righoldigt bibliotek. I tilknytning til refugiet findes  de førnævnte atelierer til malere og billedhuggere. Refugiet grænser op til mandel-terrasser, appelsinlunde og  spredte oliventræer, 150 meter over havets overflade.  Fra refu-giet er der  panoramaudsigt til Middelhavet, Sierra Cabrera og byen Mojácar, der ligger som en hvid bjergtop. Landeveje og stier krydser igennem  de omkringliggende dale, og regio-nen er et paradis for vandrere. Transportmidler af flere slags kan lejes ca. 4 kilometer fra refugiet på Mojácar Playa. I Mojácar findes lokale busser, som giver mulighed for at besøge omkringliggende landsbyer med lokale museer, pittoreske bygninger og  markeder. I Anda-lusien findes  berømte  byer med store kulturelle seværdigheder, som kan nås med bil – Granada, Córdoba, Sevilla  og Rhonda.

 

Fundacion Valparaisos kulturpriser

Fundacion Valparaiso uddeler fire priser, som dækker poesi, maleri, musik og teater. De to første uddeles hvert år og de to sidste hvert andet.

Maleriprisen – Premio de Pintura Fundacion Valparaiso.

Prisen uddeles hvert år i december til unge akademielever fra Madrid. Fundacion Valparaiso betaler for en udstilling med de indsendte værker.

I forbindelse med ferniseringen uddeles en første og en anden pris  efter juryens vurdering.

Poesiprisen – Premio de Poesia Paul Beckett

Denne pris er i princippet lidt mere åben, idet alle spanskskrivende forfattere kan indsende et  værk til juryens vurdering. Det  vil sige forfattere fra Spanien, men også fra dele af Syd-amerika, Caribien, USA og Filipinerne.

Udover prisen bliver den vindende digtsamling trykt og udgivet i serien ”Beatrice” med  for-sideillustration af Paul Beckett.

Bogen kan købes hos boghandlerne i  Spanien.

Musikprisen – Concurso de Composicion Musical.

Musikprisen gives til en spansk komponist efter indsendelse af  en komposition. Prisen består for øjeblikket  af et pengebeløb, men også  af støtte til opførelsen af værket. Musikprisen er spansk, men kan i de kommende år blive  ændret i en mere international retning og med nye konditioner.

Teaterprisen – Premio Beckett de Teatro.

Teaterprisen er den sidst tilkomne pris. Teaterprisen er, som de øvrige priser, spansk betinget.Blandt de indsendte værker udvælger juryen  et værk, som tildeles prisen. I forbindelse med prisoverrækkelsen opføres et af stykkets akter på et anerkendt teater i Madrid.