Paul Becketts tegninger fra Spanien

Fondens uddelinger for de sidste 8 år andrager

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

7.097.000

9.688.000

10.094.532

12.668.700

13.849.287

21.298.498

22.871.810

28.196.000

Persondata

I medfør af Persondataforordningen oplyses følgende:

 

Beckett-Fonden indsamler nødvendige – men ikke særligt følsomme – personoplysninger som f.eks. personnummer, navn, adresse, e-mail og bankkontonummer til brug for behandlingen af indkomne ansøgninger.

 

Ved oprettelse af en elektronisk ansøgning gives der samtykke til, at Beckett-Fonden indsamler og benytter disse oplysninger. Samtykket kan trækkes tilbage når som helst ved henvendelse til Fonden.

 

Oplysningerne opbevares elektronisk. Dog kan det forekomme, at ansøgninger skrives ud på papir til brug for bestyrelsens behandling af disse, hvorefter de destrueres.

 

Man kan altid rette henvendelse til Beckett-Fonden for at få rettet, slettet og gøre sig bekendt med egne personoplysninger. Oplysninger slettes maximalt 5 år efter ansøgerens seneste benyttelse.

 

Videregivelse af oplysninger sker kun for at overholde øvrig lovgivning, herunder indberetning til SKAT.

 

Udover ansøgeren selv har fondens IT-ansvarlige, revisor, bank, bestyrelsesmedlemmer og direktør adgang til personoplysningerne, men kun i begrænset omfang.

 

Dataansvarlig er:

Beckett-Fonden

Hammerensgade 1, 2. sal

1267 København K

Telefon 33 15 50 00

info@beckett-fonden.dk