Segovia. Akvarel af Paul Beckett

Godt at vide når du søger

Ansøgningerne kan indsendes løbende, idet Beckett-Fonden ikke benytter ansøgningsfrister.

Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger indenfor 5 måneder.

Den samlede ansøgning må max fylde 20 sider A4 og bedes holdt i et fotokopieringsvenligt layout.

Sådan søger du

 

Vejledning:

Tryk på Ansøg her, hvorefter du bliver sendt videre til Beckett-Fondens ansøgningssystem. Der kan ikke ansøges pr. e-mail eller almindelig post.

Eventuelt supplerende materiale kan dog indsendes med almindelig post i 6 eksemplarer til Beckett-Fondens sekretariat:


Beckett-Fonden

Hammerensgade 1, 2. sal
1267 København K
 

Ansøgningerne kan indsendes løbende, idet Beckett-Fonden ikke benytter ansøgningsfrister.

Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger inden for max. 5 måneder.

 

Retningslinjer for ansøgning:

  • Ansøgningen bør skrives på dansk.

  • Ansøgningen bør være kortfattet – sørg for, at den indeholder netop de oplysninger, der er nødvendige for at belyse det formål, du søger støtte til. Den samlede ansøgning må ikke overstige 20 sider A4 og må gerne være i et fotokopierings-venligt layout.

  • Ansøgningen skal indeholde et budget, som angiver alle forventede eller allerede kendte udgifter og indtægter, herunder anden fondsstøtte.

  • Angiv tidspunkt for arrangement, rejse, udgivelse etc. Udgangspunktet er, at Beckett-Fonden ikke støtter projekter med tilbagevirkende kraft. Men det betyder ikke, at man ikke må have indledt og forberedt projektet. Afgørende er eksempelvis datoen for en fernisering, bogudgivelse eller premiere. For de kortere studierejser er det rejsens påbegyndelse, mens vi er lidt mere large med de længerevarende studieophold. Man kan f.eks. også søge støtte til et senere semester eller studieår på en længerevarende uddannelse.

  • Angiv gerne, om du tidligere har søgt støtte hos Beckett-Fonden til dette eller andre projekter.

  • Angiv, om du søger støtte til samme projekt hos andre fonde – og om du har modtaget svar fra disse. Efter ansøgningens indsendelse kan oplysning herom indsendes på mail.