Segovia. Akvarel af Paul Beckett

Godt at vide når du søger

Ansøgningerne kan indsendes løbende, idet Beckett-Fonden ikke benytter ansøgningsfrister.

Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger indenfor 5 måneder.

Sådan søger du

 

Vejledning:

Tryk på Ansøg her, hvorefter du bliver sendt videre til Beckett-Fondens ansøgningssystem. Der kan ikke ansøges pr. e-mail eller almindelig post.

Eventuelt supplerende materiale kan dog indsendes med almindelig post i 6 eksemplarer til Beckett-Fondens sekretariat:


Beckett-Fonden

Hammerensgade 1, 2.sal
1267 København K

Ansøgningerne kan indsendes løbende, idet Beckett-Fonden ikke benytter ansøgningsfrister.

Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger indenfor 5 måneder.

Beckett-Fonden kan desværre ikke besvare telefoniske forespørgsler om, hvorvidt en ansøgning har opnået støtte eller ej.

Ønsker du bilag returneret, skal du udtrykkeligt gøre opmærksom på dette samt vedlægge en frankeret svarkuvert.

Retningslinjer for ansøgning:

  • Ansøgningen bør skrives på dansk.

  • Ansøgningen bør være kortfattet – sørg for, at den indeholder netop de oplysninger, der er nødvendige for at belyse det formål, du søger støtte til.

  • Ansøgningen skal indeholde et budget, som angiver alle forventede eller allerede kendte udgifter og indtægter, herunder anden fondsstøtte.

  • Angiv tidspunkt for arrangement, rejse, udgivelse etc. – Beckett-Fonden støtter ikke projekter, som er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen vurderes af bestyrelsen.

  • Angiv, om du tidligere har søgt støtte hos Beckett-Fonden til dette eller andre projekter.

  • Angiv, om du søger støtte til samme projekt hos andre fonde – og om du har modtaget svar fra disse.