Foto: Jonathan Borba

Lægevidenskab

Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. 

Gennemsnittet for bevillinger i Beckett-Fonden ligger på godt 100.000 kr.

Bemærk: For ansøgninger modtaget i 2024 ydes kun støtte til projekter inden for hjerne-sygdomme.

Denne emnebegrænsning gælder kun ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige formål.

Vi støtter ikke (og dette gælder stadig kun lægevidenskabelige ansøgninger): 

  • Kongresdeltagelse
  • Rejse- og etableringsudgifter ved studieophold i udlandet
  • Ph.d.- og postdoc-studerendes egen løn
  • Scholarstipendier og forskningsårsstuderende
  • Medicinstuderendes studie- og praktikophold i udlandet
  • Projekter, arrangementer, studierejser og lign., der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
  • Andre fonde
  • Administrationsudgifter, overhead og lignende