Foto: Jonathan Borba

Lægevidenskab

Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelige projekter overstiger sædvanligvis ikke 100.000 kr.

Bemærk: For ansøgninger modtaget i 2021 yder Beckett-Fonden kun støtte til projekter med fokus på sygdomme hos børn og unge under 25 år.

For ansøgninger modtaget i 2022 ydes kun støtte til projekter inden for infektionssygdomme.

Disse emnebegrænsninger gælder kun ansøgninger om støtte til læge-videnskabelige formål.

Vi støtter ikke (og dette gælder kun lægevidenskabelige ansøgninger): 

  • Kongresdeltagelse
  • Rejse- og etableringsudgifter ved studieophold i udlandet
  • Ph.d.- og postdoc-studerendes egen løn
  • Scholarstipendier og forskningsårsstuderende
  • Medicinstuderendes studie- og praktikophold i udlandet
  • Projekter, arrangementer, studierejser og lign., der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
  • Andre fonde
  • Administrationsudgifter, overhead og lignende