Martin Schellerup fra Nordsjællands Fuglepark med blågul ara. Foto: JYSfoto.

Naturbeskyttelse og økologi

Beckett-Fonden støtter forskning i naturbeskyttelse, og vi støtter også mere konkrete aktiviteter til fremme af naturbeskyttelse i Danmark og i udlandet.